Aktiviti Teras WarisAlam

WarisAlam aktif menjalankan aktiviti aktiviti berkaitan seni dan budaya Melayu

Kursus Gerak Seni Melayu

Kursus Gerak Seni Melayu atau ‘KGSM‘ merupakan sebuah program Silat & Budaya Melayu yang disusun rancang berdasarkan falsafah memperluaskan dan memperdalamkan skop pengalaman dan keilmuan dalam bidang seni silat dan budaya Melayu kepada pelbagai peringkat di sekolah, IPT, Pertubuhan mahupun Syarikat Korporat.

Ibadah Korban dan Aqiqah

Persatuan Seni dan Budaya Warisan Melayu Jawi (WarisAlam) telah berjaya menguruskan Program Ibadah Korban & Akikah di sekitar nusantara sejak tahun 2011. Sejak itu, pihak WarisAlam berazam meneruskan kejayaan itu dan semakin ramai rakyat Malaysia yang prihatin akan keadaan saudara Melayu mereka di sana telah menyertai program yang diadakan oleh pihak WarisAlam.

Jejak Warisan Jawi (JWJ)

Jejak Warisan Jawi (JWJ) adalah sebuah program yang berbentuk pengkajian sejarah dan budaya melalui pengembaraan oleh sekumpulan anak Melayu untuk cuba membongkar dan menggali kembali sejarah kewujudan dan ketamadunan bangsa Melayu yang tenggelam oleh zaman.

WarisAlam merupakan sebuah Pertubuhan NGO yang bergerak giat mempromosikan Seni dan Budaya Melayu agar kembali menjadi amalan baik masyarakat Melayu terutamanya di peringkat remaja. WarisAlam turut berjaya mengendalikan pelbagai program dan aktiviti budaya bersama Kementerian, Pusat Pengajian Tinggi dalam menganjurkan Pameran dan Persembahan sehingga ke peringkat antarabangsa.

Antara aktiviti-aktiviti yang sering dilakukan adalah seperti kajian dan pameran, kursus-kursus mengenai seni dan budaya melayu, kelas gerak seni melayu dan aktiviti-aktiviti yang melibatkan warisan, seni dan budaya melayu.

Blog

Berita WarisAlam